Certified Coach Program

Volledige programma

Waarom zou je een “ICF Certified” Coach worden?

Certified Coach Program


 • HR professionals
 • Consultants
 • Iedereen die een coachende stijl willen ontwikkelen
 • Managers met ambitie om de (executive) coach rol op te nemen
 • Zelfstandige coaches (in spé)
 
 
 • Je leert op een verdiepende manier coachen aan de hand van de 8 ICF competenties.  Je kan het ICF competentiemodel hier downloaden.
 • Je leert coachen op gedrags- en competentie niveau en het bewerkstelligen van perceptieverruiming.
 • Tijdens deze opleiding ontwikkel je je eigen coachingsstijl en leg je je persoonlijke accenten om de beste versie van jezelf als coach te worden.
 • Je leert coachen op overtuigingsniveau.
 • Je leert omgaan met emoties in coaching, zowel met deze van jezelf als van je coachee.
 • Je scherpt je kwaliteit van voluit aanwezig zijn als coach aan.
 • Je verwerft een basis voor het coachen op identiteit
 • Na het volgen van  het gehele  Certified Coach programma ben je in staat om te coachen op het niveau van Professional Certified Coach zoals beschreven door ICF.

 

Indien je de CCP – Fundamentals Module, CCP – Advanced Module én de CCP – Certification Module, dus het gehele Certified Coach Program succesvol beëindigt, dan kan je het PCC (Professional Certified Coach) certificaat rechtsreeks bij het ICF aanvragen via de ACTP route.

 • Deze opleiding is een ontwikkelingsreis en omvat diverse werkvormen, zoals bvb: korte voorbereidende opdrachten, ervaringsleren, zelfobservaties, coaching cirkels of oefengroepen, groepswerk en reflectieve supervisies. 
 • Tijdens halve praktijkdagen oefen je je coachingvaardigheden in het bijzijn van gecertificeerde coaches die je kunnen aangeven welke kansen je nog laat liggen en welke mooie evolutie je ondertussen hebt doorgemaakt.
 • Je ontvangt korte voorbereidende inleidingen, artikels, zelfreflecties of video’s als opwarming. 
 • De opleidingsdagen bestaan uit 70% praktijk- en interactiemomenten en 30% kennisoverdracht.
 • Je leert van specialisten en van je medecursisten. 
 • De groep bestaat uit maximum 16 personen.
 • De groep wordt continu begeleid door een lead-trainer en een co-trainer waardoor veel ruimte is voor feedback. 
 • Er wordt regelmatig gewerkt met demo’s en focusoefeningen.
 • Je mag rekenen op 6 uur persoonlijke coach-the-coach momenten met jouw evolutie als coach als onderwerp. 
 • Tijdens minimum 8 uur supervisie krijg je de kans om te leren uit je oefen-coachings en ontvang je uitgebreide persoonlijke feedback. 
 • Reflectieve supervisies verrijken je perspectief als coach op diverse ontwikkelingsthema’s. Je bespreekt casussen en uitdagingen als coach, in een kleine groep, begeleid door een geaccrediteerde supervisor, waardoor je leert je hinderende patronen te herkennen en te doorbreken.  Daarnaast leer je van de wijsheid van je collega-deelnemers over hoe zij omgaan met specifieke uitdagingen.
 • De rode draad doorheen je ontwikkeling zijn de ICF PCC-markers waardoor je je eigen vorderingen in kaart kan brengen.
 • We maken regelmatig een tussentijdse balans op van jouw evolutie als coach. 
 • Je wordt begeleid in het behalen van je PCC certificaat bij het ICF.

Je krijgt toegang tot:

 • een uitgebreide handleiding
 • de presentatie die tijdens de opleidingsdagen gebruikt wordt
 • elektronische tools die je kan inzetten bij je coachees
 • een professioneel digitaal leerplatform met bronmateriaal.

CCP – Fundamentals

Module 1

Blok 1: Coaching als rol, stijl, vaardigheid, attitude en beroep

 • Wat is coaching en op welke niveaus coach je?
 • Wat is coaching en wat is het niet?
 • De rol van de coach en de coachende stijlen en rollen.
 • De basishouding en de overtuigingen van de coach.
 • De bouwstenen van een coaching gesprek.
 • Kennismaken met de PCC Markers en de ICF competenties.
 • Het ontwikkelingstraject van jezelf als coach en van je coachee.
 • Niveaus en thema’s van coaching.
 • Coaching en leerprocessen en veranderingsprocessen.
 • Coaching in relatie tot andere beroepen.

 

Blok 2:  Verbinding, Co-creatie, Diepte luisteren, Krachtige vraagstelling

 • Luisteren als coach vs. luisteren als collega.
 • In verbinding staan en observerend aanwezig zijn (self-observer).
 • Luisteren in het hier en nu: Wat wordt wel/niet gezegd?
 • De kracht en het effect van herformulering in diverse dimensies.
 • Rapport: Pacing & Leading, Matching & mismatching, …
 • Zintuiglijke voorkeuren in taal.
 • Krachtige vragen over de hele ervaring: fysiek, emotioneel, mentaal.
 • Beslissingsprocessen bevragen.
 • Bewustwordingsvragen versus informatievragen.
 • Co-creatie: de diepere betekenis.

 

Blok 3: Resultaatgerichtheid & Directe Communicatie

 • Resultaatgerichtheid vs. resultaatgedrevenheid.
 • Psychologische contracting met je coachee.
 • Doelen op lange- en korte termijn en gespreksdoelen.
 • Definiëren van de outcome van een coaching traject en opsplitsing in coaching thema’s.
 • Motivatie bevraging.
 • Krachtgericht versus Tekort-opvullend coachen.
 • Waardengedrevenheid aanwakkeren bij je coachee.
 • Directe communicatie: herkadering, inbreng van intuïtie, gedachten en gevoelens op een coachende wijze.
 • Spiegelingen in diverse vormen: waarderend en ontwikkelingsgerichte accenten.
 • Stiltes, onderbreking en aanmoedigingen.

 

Blok 4: Perceptie-verruimende methodes, Ethiek en Contracting

 • Het changeproces als leidraad tijdens coachingtrajecten.
 • Leerprocessen en haperingen: hoe ondersteun je deze als coach?
 • Professionele reflectie als basis voor continue groei.
 • Perceptuele posities bevragen voor bewustzijnsverruiming.
 • Werken met polariteiten (van of-of naar en-en).
 • Talent- naast competentiegericht coachen: kapstokken om je coaching te starten.
 • Ethische grenzen – casussen en ICF ethische code.
 • Traject contracten en jouw coach profiel.

 

Blok 5: Integratie van de Fundamentals op ACC niveau

 • Praktijkoefeningen gevolgd door feedback.
 

CCP – Advanced Module 2

Blok 1: Voluit aanwezig zijn als coach

 • Onderscheid tussen single loop-, double loop- en triple loop leren.
 • Voluit aanwezig zijn en coachen vanuit comfort en vertrouwen.
 • Herkadering: methodes en toepassingen.
 • Systemisch invoelen en intuïtie inzetten.


Blok 2:  Coachen op overtuigingen

 • Overtuigingen vs. veronderstellingen.
 • Leren luisteren tussen de lijnen naar verborgen overtuigingen.
 • Beperkende en vermogende overtuigingen onderscheiden.
 • Overtuigingen spiegelen en co-creatief bepalen welke gedachten het meest hinderend zijn.
 • Bevragen van de wortels van de overtuigingen en inzetten van een veranderingsproces om te komen tot nieuwe overtuigingen.
 • Double loop kaderzetting en toestemming van de klant.


Blok 3: beperkende overtuigingen ombuigen naar vermogende overtuigingen en deze emotioneel-mentaal verankeren

 • Waarden: ladders, topwaarden en criteria.
 • Beperkende overtuigingen omzetten naar vermogende overtuigingen via de ‘structuur van de overtuiging’ en andere methodes.
 • Diverse methodes die het verankeringsproces van de nieuwe perceptie versterken.


Blok 4: Emoties en gevoelens verwelkomen en voluit aanwezig blijven

 • De eigen emotionele intelligentie vergroten.
 • De signatuurleer van emoties: wat willen ze ons vertellen?
 • Zelf voluit aanwezig blijven bij emoties.
 • Diverse methodes om te werken rond specifieke emoties.
 • Vergevingsprocessen begeleiden.
 

Blok 5: Coachen op identiteit – een basis

 • Wat zijn identiteitsthema’s in coaching?
 • Enkele methodes omtrent coachen van zelfvertrouwen.
 • Werken met ‘delen’ van de persoonlijkheid.
 • Verandering versus transitie.
 • Ervaring van de kracht van metaforen.
 • De identiteit van de coach.
 

CCP – Certification Module  3 (ACTP Certification)

 • Schriftelijke integratie oefening
 • Portfolio Reflectie: als deelnemer word je uitgenodigd om reflectief jouw leerproces op double loop te beschrijven.
 • Mondelinge Certificatie op PCC niveau. Tijdens deze dag coach je als deelnemer een ongekende coachee gedurende 30 minuten.
 • Als sluitstuk krijg je een verslag van onze master coaches met feedback over jouw oefeningen. Deze feedback is gebaseerd op de ICF PCC-markers.

Al onze opleidingen worden georganiseerd in naam en voor rekening van Coaching 4 Coaches bv.

Voor de praktische kant doet Coaching 4 Coaches bv beroep op de diensten van HRD Academy.

De volledige opleiding duurt 27 dagen, inclusief 6u coach-the-coach en minimum 28u supervisies, plus oefengroepjes.
 • Module 1 duurt 8 opleidingsdagen + 3,5 dagen
 • Module 2 duurt 11 opleidingsdagen + 2,5 dagen
 • Module 3 duurt 2 dagen.
Alle data en locaties kan je vinden op de website van HRD Academy. Bekijk hier alle informatie over het volledig Certified Coach Program en schrijf je in.

Download onze Certified Coach Program leaflet

Become the best version of yourself as coach! 
Word begeleid door 2 Master Certified Coaches: Katrin Van Bladel (MCC) en Leen Lambrechts (MCC) doorheen deze reis!