Fundamentals Module

Certified Coach Program

Certified Coach Program (Fundamentals)

 
 • HR professionals
 • Consultants
 • Iedereen die een coachende stijl willen ontwikkelen
 • Managers met ambitie om de (executive) coach rol op te nemen
 • Zelfstandige coaches (in spé)
 
 

 • Je leert coachen aan de hand van de 8 ICF competenties. Je kan het ICF competentiemodel hier downloaden.
 • Je leert coachen op gedrags- en competentie niveau en het bewerkstelligen van perceptieverruiming.
 • Tijdens deze opleiding ontwikkel je je eigen coachingsstijl en leg je je persoonlijke accenten om de beste versie van jezelf als coach te worden.
 • Na het volgen van de CCP – Fundamentals Module ben je in staat om te coachen op het niveau van Associated Certified Coach zoals beschreven door ICF. 

In deze opleiding leer je de basisbeginselen van het coachen. Indien je ook de CCP – Advanced Module én de CCP – Certification Module succesvol beëindigt, kan je het PCC (Professional Certified Coach) certificaat rechtsreeks bij het ICF aanvragen.

 • Deze opleiding is een ontwikkelingsreis en omvat diverse werkvormen, zoals bvb: korte voorbereidende opdrachten, ervaringsleren, zelfobservaties, coaching cirkels of oefengroepen, groepswerk en reflectieve supervisies. 
 • Tijdens halve praktijkdagen oefen je je coachingvaardigheden in het bijzijn van gecertificeerde coaches die je kunnen aangeven welke kansen je nog laat liggen en welke mooie evolutie je ondertussen hebt doorgemaakt.
 • Je ontvangt korte voorbereidende inleidingen, artikels, zelfreflecties of video’s als opwarming. 
 • De opleidingsdagen bestaan uit 70% praktijk- en interactiemomenten en 30% kennisoverdracht.
 • Je leert van specialisten en van je medecursisten. 
 • De groep bestaat uit maximum 16 personen.
 • De groep wordt continu begeleid door een lead-trainer en een co-trainer waardoor veel ruimte is voor feedback. 
 • Er wordt regelmatig gewerkt met demo’s en focusoefeningen.
 • Je mag rekenen op 3 uur persoonlijke coach-the-coach momenten met jouw evolutie als coach als onderwerp. 
 • Tijdens minimum 8 uur supervisie krijg je de kans om te leren uit je oefen-coachings en ontvang je uitgebreide persoonlijke feedback. 
 • Reflectieve supervisies verrijken je perspectief als coach op diverse ontwikkelingsthema’s. Je bespreekt casussen en uitdagingen als coach, in een kleine groep, begeleid door een geaccrediteerde supervisor, waardoor je leert je hinderende patronen te herkennen en te doorbreken.  Daarnaast leer je van de wijsheid van je collega-deelnemers over hoe zij omgaan met specifieke uitdagingen.
 • De rode draad doorheen je ontwikkeling zijn de ICF PCC-markers waardoor je je eigen vorderingen in kaart kan brengen.
 • We maken regelmatig een tussentijdse balans op van jouw evolutie als coach. 
 • Je wordt begeleid in het behalen van je ACC certificaat bij het ICF.

Je krijgt toegang tot: 
 • een uitgebreide handleiding
 • de presentatie die tijdens de opleidingsdagen gebruikt wordt
 • elektronische tools die je kan inzetten bij je coachees
 • een professioneel digitaal leerplatform met bronmateriaal.Blok 1: Coaching als rol, stijl, vaardigheid, attitude en beroep

 • Wat is coaching en op welke niveaus coach je?
 • Wat is coaching en wat is het niet?
 • De rol van de coach en de coachende stijlen en rollen.
 • De basishouding en de overtuigingen van de coach.
 • De bouwstenen van een coaching gesprek.
 • Kennismaken met de PCC Markers en de ICF competenties.
 • Het ontwikkelingstraject van jezelf als coach en van je coachee.
 • Niveaus en thema’s van coaching.
 • Coaching en leerprocessen en veranderingsprocessen.
 • Coaching in relatie tot andere beroepen.

Blok 2:  Verbinding, Co-creatie, Diepte luisteren, Krachtige vraagstelling

 • Luisteren als coach vs. luisteren als collega.
 • In verbinding staan en observerend aanwezig zijn (self-observer).
 • Luisteren in het hier en nu: Wat wordt wel/niet gezegd?
 • De kracht en het effect van herformulering in diverse dimensies.
 • Rapport: Pacing & Leading, Matching & mismatching, … 
 • Zintuiglijke voorkeuren in taal.
 • Krachtige vragen over de hele ervaring: fysiek, emotioneel, mentaal.
 • Beslissingsprocessen bevragen.
 • Bewustwordingsvragen versus informatievragen.
 • Co-creatie: de diepere betekenis.

Blok 3: Resultaatgerichtheid & Directe Communicatie

 • Resultaatgerichtheid vs. resultaatgedrevenheid.
 • Psychologische contracting met je coachee.
 • Doelen op lange- en korte termijn en gespreksdoelen.
 • Definiëren van de outcome van een coaching traject en opsplitsing in coaching thema’s.
 • Motivatie bevraging.
 • Krachtgericht versus Tekort-opvullend coachen.
 • Waardengedrevenheid aanwakkeren bij je coachee.
 • Directe communicatie: herkadering, inbreng van intuïtie, gedachten en gevoelens op een coachende wijze.
 • Spiegelingen in diverse vormen: waarderend en ontwikkelingsgerichte accenten.
 • Stiltes, onderbreking en aanmoedigingen.

Blok 4: Perceptie-verruimende methodes, Ethiek en Contracting

 • Het changeproces als leidraad tijdens coachingtrajecten.
 • Leerprocessen en haperingen: hoe ondersteun je deze als coach?
 • Professionele reflectie als basis voor continue groei.
 • Perceptuele posities bevragen voor bewustzijnsverruiming.
 • Werken met polariteiten (van of-of naar en-en).
 • Talent- naast competentiegericht coachen: kapstokken om je coaching te starten.
 • Ethische grenzen – casussen en ICF ethische code.
 • Traject contracten en jouw coach profiel.

Blok 5: Integratie van de Fundamentals op ACC niveau

 • Praktijkoefeningen gevolgd door feedback.

Al onze opleidingen worden georganiseerd in naam en voor rekening van Coaching 4 coaches bv. 

Voor de praktische kant doet coaching 4 coaches beroep op de diensten van HRD Academy. 

Alle data en locaties kan je vinden op de website van HRD Academy.

Bekijk hier alle informatie over de CCP –  fundamentals Module en schrijf je in.

Download onze Certified Coach Program leaflet

Become the best version of yourself as coach! 
Be guided by 2 Master Certified Coaches: Katrin Van Bladel (MCC) and Leen Lambrechts (MCC) throughout your journey!